Nabory wniosków
15.11 Wtorek

Ostatnie 2 miesiące roku 2016 to czas, w którym firmy, w szczególności te z sektora MŚP, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na działania inwestycyjne, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Postanowiliśmy w...

29.09 Czwartek

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego już 31 października wystartuje nabór do poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych – typ projektu: Sieci ciepłownicze” (Działanie 3.3...

27.09 Wtorek

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego na terenie województwa podkarpackiego już od 30 września możliwe będzie ubieganie się o dotacje na stworzenie laboratoriów oraz centrów badawczo-rozwojowych. Pozyskanie dotacji na...

19.01 Wtorek

Od 19 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 w województwie podkarpackim można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie - Rozwój MŚP. Dotacje będzie można pozyskać na projekty zakładające...

18.12 Piątek

Ogłoszony został konkurs dla przedsiębiorców na rok 2016 w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Od 19 stycznia 2016 do 31 marca 2016 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie...

1.12 Wtorek

Opublikowany został harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2016. Nie znamy jeszcze dokładnych dat trwania konkursów, ale wiemy, jakie działania są przewidziane na przyszły rok i...

16.03 Poniedziałek

Pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostaną ogłoszone w III kwartale br. W dalszym ciągu nie ma podanych dokładniejszych terminów naborów. Przedsiębiorstwa z...