demo
Newsletter

Wpisz swój adres email:


Pobierz kartę projektu

Pobierz Pobierz formularz ofertowy A! EUROPE

Obsługa inwestycji
powyżej 500 tys. zł.

 

Pozyskaj dotacje z A1Europe - Skutecznie

Wnioski unijne, biznesplany, doradztwo


Witamy w serwisie tematycznym firmy A1 Europe – zajmującej się specjalistycznym doradztwem i skutecznym pozyskiwaniem dotacji unijnych, dzięki którym można zrealizować plany rozwojowe i unowocześnić przedsiębiorstwo. Jeśli planujesz inwestycję z wykorzystaniem funduszy unijnych to zachęcamy do skorzystania z naszych usług tj. doradztwa i wybór najlepszego źródła finansowania, sporządzenia aplikacji unijnej, pomoc przy realizacji projektu, a następnie rozliczeniu inwestycji.

Na tej stronie dowiesz się czy właśnie Twoja firma ma szanse startować po fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.Województwo podkarpackie otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ponad 2,1 mld euro wsparcia z UE. Program będzie realizował 10 celów tematycznych określonych w Umowie Partnerstwa.

Największe wsparcie z UE przeznaczone będzie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, modernizację i budowę dróg oraz poprawę regionalnego rynku pracy. Dodatkowo ważne miejsce zajmować będą projekty związane ze wzmocnieniem sektora MŚP, pracami badawczo-rozwojowymi, innowacyjnością sektora lotniczego i ochroną środowiska naturalnego.

Na RPO WP 2014-2020 składać się będzie 9 Osi Priorytetowych:

  1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

  2. Cyfrowe Podkarpacie

  3. Czysta energia

  4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

  5. Infrastruktura komunikacyjna

  6. Regionalny rynek pracy

  7. Integracja społeczna

  8. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

  9. Pomoc techniczna

Zarząd Województwa Podkarpackiego będzie pełnił rolę Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 i będzie odpowiedzialny za przygotowanie RPO oraz funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli programu.